กระเทียมช่วยรักษาระบบทางเดินหายใจได้

กระเทียมเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่นำมาใช้รักษาอาการหวัด ของไทยมาแต่โบราณ เพราะมีฤทธิ์ต้านเชื้อโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น เช่น คัดจมูก ไอ เจ็บคอ ซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือ เชื้อไวรัส อาการเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อจะทำให้คอแดง มีเสมหะ สีเหลืองขุ่นหรือสีเหลืองปนเขียว ซึ่งกระเทียมสามารถเยียวยา อาการเจ็บคอเล็กน้อยหรืออาการเริ่มแรกให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ กระเทียมยังฆ่าเชื้อโรคที่ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจได้ด้วย เช่น หวัด หอบหืด ไซนัส หูอักเสบ เป็นต้น

วารสาร Advances in Therapy ประเทศอังกฤษ ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยว่ากระเทียมสามารถป้องกันอาการหวัดได้โดยศึกษา ในอาสาสมัครจำนวน 146 คน โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น สองกลุ่ม โดยใช้เวลาในการศึกษา 3 เดือน โดยกลุ่มแรกให้รับประทานสารสกัดกระเทียม ส่วนกลุ่มที่สองไม่ได้รับประทานสารสกัดกระเทียม Continue reading “กระเทียมช่วยรักษาระบบทางเดินหายใจได้”